Ons werk

Het ontstaan .

Rise Up Now is een actief programma vol uitdaging en plezier voor de lagere schoolkinderen in Kenia. We leren elk kind spelenderwijs het zelfvertrouwen te versterken en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Met deze tools gaan zij veerkrachtig hun toekomst tegemoet.

Onze visie.
Een generatie vol weerbare kinderen die veerkrachtig hun toekomst tegemoet gaan en stabieler in het leven staan zodat zij niet in bedreigende situaties terecht komen.

Onze missie .

Met het programma Rise Up Now willen wij in Kenia 10.000 kinderen per jaar spelenderwijs leren hun zelfvertrouwen te versterken en sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Om dat te realiseren geven onze teams de Rise Up Now-training aan deze kinderen. We bezoeken elke dag 1 tot 2 scholen, afhankelijk van de soms grote afstand die moet worden afgelegd. Op deze manier kunnen we wekelijks 8 tot 10 klassen lesgeven. Dat zijn, afhankelijk van de klas, zo’n 200 kinderen per week bij wie we een verschil maken in hun leven!

De komende jaren richt Rise Up Now zich op de basisschoolkinderen in de regio Kilifi in Kenia waar ook het rescue centre van Kenya Child Care is gevestigd. De trainers geven op de verschillende scholen de kinderen 8 trainingslessen en voorzien ze van huiswerk. Leerkrachten zijn hierbij enkel toeschouwer. Als het programma eigen is gemaakt op de scholen wil de stichting van Rise Up Now contact leggen met het ministerie van Onderwijs in Nairobi om het programma als een vaste les op alle scholen toe te voegen.

Onze waarden .

Ons werk doen we vanuit vijf kernwaarden.
Dit is wat ons drijft, dit is waar wij voor staan.

Verbinding

Verbinding – Wij staan voor verbinding. Zowel het verbinden van de kinderen met de familie als wel de samenwerking tussen ons en de verschillende instanties.

Perspectief

Perspectief – Wij vinden het belangrijk dat we de kinderen en families perspectief kunnen bieden op een betere toekomst. Dat draagt bij aan de bloei van de kinderen.

Integriteit

Betrouwbaar – Meestal is het vertrouwen geschaad van het (getraumatiseerde) kind daarom hebben wij betrouwbaar extra hoog in het vaandel, de kinderen moeten op ons kunnen bouwen. De donaties die wij als organisatie ontvangen worden volledig besteed aan ons doel.

Resultaat

Resultaatgericht – Wij stellen elk jaar duidelijke doelen, op deze manier kunnen we het resultaat meten en zien welke successen we hebben behaald.

Kwaliteit

Kwaliteit – Kinderen verdienen het beste en daarom hebben wij kwaliteit hoog zitten. Dit zal terug te zien zijn in de opbouw van het programma en hoe de organisatie is opgezet.